top of page

MD Auto Car

ในการรับฝากจำนำรถยนต์แบบจอด อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 3% ถึง สูงสุดที่ 10% ตลอดสัญญา
ในส่วนของระยะเวลาในการรับชำระต่ำสุดที่ 3 เดือนจนถึงสูงสุดที่ 24 เดือน โดยค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการผ่อนชำระและยอดสินเชื่อที่อนุมัติ

ตัวอย่างค่าใช้จ่าย

Shiny Black Car
 • ยอดขอสินเชื่อ 100000 บาท

 • อัตราดอกเบี้ย 1.25% / เดือน

 • ระยะเวลาการผ่อนชำระ 36 ด

 • ค่าใช้จ่ายหลังยอดอนุมัติเดือนแรกจะเท่ากับ 15000(ดอกเบี้ย)*3+100000/36

 • ค่าใช้จ่ายต่อเดือนเท่ากับ 4028 บ

 • ตัวอย่างดังกล่าวในการรีไฟแนนซ์

เกี่ยวกับบริการของเรา

Car Front
 • รับจำนำรถยนต์มีเล่ม​

 • รับจำนำรถยนต์ติดไฟแนนซ์

 • รับจำนำแบบฝากจอด

 • เงินด่วนติดล้อ

 • รถแลกเงิน

การดูแลรักษา

Car Keys
 • เราดูแลรถของท่านด้วยความใส่ใจ

 • มีบริการล้างรถตอนส่งมอบคืน

 • สามารถขอดูที่จัดเก็บจอดได้

 • ไม่มีการนำรถยนต์ออกไปใช้

 • มีใบเช็ครถจดเลขไมล์

 • กล้ารับประกันความปลอดภัย 100%

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

Steering Wheel
 • เตรียมเอกสารให้พร้อม

 • นัดวันเวลาเข้าตรวจเช็ครถ

 • เจ้าของรถมาดำเนินการเซ็นเอกสาร

 • ตรวจเช็ครถ

 • รับเงินทันทีไม่ยุ่งยาก

เอกสารประกอบการอนุมัติ

Contract Paper Signing

รถมีเล่มทะเบียน

 • เล่มทะเบียนรถยนต์

 • ​บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ​

 • ทะเบียนบ้านเจ้าของรถ

Car Interior

รถติดไฟแนนซ์

 • ​บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ​

 • ทะเบียนบ้านเจ้าของรถ

 • สำเนาทะเบียนรถยนต์

 • สัญญาเช่าซื้อกับไฟแนนซ์

 • ใบส่งค่างวด ( ล่าสุด )

bottom of page